صورتحساب و جریمه


پرداخت صورتحساب های (bills ) شورای شهر مانند مالیه خانه، ثبت حیوانات خانگی، مجوز ساختمان و یا جریمه پارکینگ را میتوان در دفاتر پذیرش شورای شهر در 90 ولسفورد استریت، شیپرتون از 8:15 صبح تا 5:00 بعد از ظهر از دوشنبه تا جمعه پرداخت کرد.

مالیه املاک (Rates)

اگر در شیپرتون بزرگتر خانه دارید، شما باید مالیه خانه خود را پرداخت کنید. این مالیه ای را که شما می پردازید تضمین می دهد که شورا می تواند خدماتی را برای جامعه، برنامه ها و امکانات مورد نیاز شما و خانواده شما را ارائه دهد.

مالیه سالانه یک دوره ای را از 1 جولای تا 30 جون هر سال پوشش می دهد. شما می توانید این مالیه را در چهار قسط و یا در 10 بدهی مستقیم (direct debits ) بصورت ماهوار پرداخت کنید.

پرداخت را می توان از طریق تلفون، پست الکترونیکی، شخصا در ادارات شورا، در دفاتر پست استرالیا، و یا از طریق اینترنت با BPAY و یا بدهی مستقیم دارکت دبیت انجام داد.

خدمات ساختمان


شورا مسئولیت کنترل توسعه املاک در منطقه ما را بر عهده دارد. اگر میخواهید به خانه یا زمین تان تغییراتی بدهید، ممکن است لازم باشد تأیید، اجازه بگیرید و فورم های لازم را ارائه دهید. این بسیار مهم است، شما نمیتوانید بدون تأیید کار کنید.

ثبت پشک ها و سگ ها


هر سگ و پشک که بیشتر از سه ماه عمر داشتع باشد باید ثبت نام شود. ثبت شده های موجود باید هر سال تا 10 اپریل تمدید شود. ثبت نام سگ یا پشک امکان آنرا افزایش می دهد که در صورتی که گم شود به شما برگردانده شود. با فیس ثبت نام، تعدادی از خدمات مهم دیگر را نیز میتوان ارائه کرد.

گزارش مشکلات

شورای شهرمسئول تعمیر و نگهداری بسیاری از سرکها، راه های پیاده رو و آبروهایی است که توسط عابرین پیاده و بایسکل سواران در سراسر شیپرتون بزرگتر طور مشترک مورد استفاده قرار می گیرد. اما شورای شهر مسئول تمام راهها نیست. شما می توانید هرگونه مشکلات مانند شکاف ها، برآمدگی ها و ترک خوردگی ها، علامه های شکسته سرک، راه های پیاده روی و شاخه های آویزان درختان را به ما بگویید. اگر چیزی بود که تحت مدیریت شورای شهر قرار نمی گرفت، ما شما را به مقامات مناسب ارجاع می دهیم.