عدالت صلح (Justice of Peace)

داوطلبان افتخاری عدالت افرادی هستند که تعهد خود را به ارائه فعالانه خدمات حیاتی عدالت به همه اعضای جامعه نشان داده اند. آنها به عنوان اعضای محترم جامعه ویکتوریا نیز محسوب می شوند.

داوطلبان افتخاری عدالت اطمینان می دهند که جامعه ویکتوریا به داوطلبان حرفه ای، حمایت شده و پیشرو که خدمات با کیفیت عدالت را ارائه دهند، دسترسی داشته باشند

مراکز امضای اسناد، بصورت راحت در طول ساعات کاری و در عصرها عدالت صلح را در دسترس افراد جامعه قرار می دهند.

مراکز در مکان های عمومی مانند دفاتر پولیس و کتابخانه ها قرار دارند. ساعت های کاری در جاهای مختلف متفاوتند. توصیه می شود قبل از حضور ساعتهای کاری را بررسی کنید.

خدمات عدالت صلح که در مراکز امضای اسناد ارائه می شوند عبارتند از:

  • تایید رسمیت دادن سند
  • شهادت بر سوگند نامه ها برای استفاده در دادگاه
  • شهادت دادن بر یک اظهاریه قانونی
  • تایید کوپی واقعی یک سند اصلی
  • تایید هویت فرد

وعده ملاقات گرفتن لازم نیست.

خدمات عدالت صلح مجانی است.