توسعه فرهنگی و تنوع

هدف واحد تقویت جامعه، تقویت تجلیل های فرهنگی و مشارکت جامعه متنوع ما است. منطقه شیپرتون بزرگتر به خاطر تنوع فرهنگی ما و استقبال از تازه واردان مشهور است.

نفوس شماری اداره احصائیه استرالیا در سال 2016 نشان می دهد كه جمعیت شیپرتون بزرگت65,076 نفر است كه بیش از 12 درصد جمعیت آن از كشورهایی كه زبان انگلیسی زبان اول آنها نیست، آمده اند. %2.1 مردم در خانه به زبان ایتالیایی صحبت می کنند و به تعقیب آن 1.9٪ عربی هستند. سه بزرگترین تبار در شهر شیپرتون در سال 2016 به ترتیب استرالیایی، انگلیسی و ایرلندی بود که به تعقیب آن به ترتیب اسکاتلندی، ایتالیایی و آلمانی قرار داشت.

در شیپرتون بزرگتر، تعداد افراد غیر مذهبی نسبت به مسیحیان و غیر مسیحیان بیشترین تغییر (5،241 +) را در سال 2016 نشان داده است. 24.6% درصد جمعیت رومن کاتولیک هستند، به دنبال آن آنگلیکان، کلیسای متحد و اسلام به فیصدی 11.5% ، 6.1% و 5.5% می باشد.

chart-country-of-birth-fa

ساکنین اصلی منطقه شپپرتون، مردم بومی یورتا یورتا بودند. جمعیت بومیان و مردم جزایر تنگه تورس 3.4% از جمعیت شپپرتون بزرگتر را تشکیل می دهد که حدود 2،186 نفر می شود.

شیپرتون بزرگتر به دلایل مختلف جاذبه ای برای طیف وسیعی از مهاجران است. از جمله اینها تاریخ مهاجرت ما و شهرت استقبال از تازه واردان، عوامل اجتماعی مانند اعضای خانواده یا اعضای جامعه که در منطقه از قبل زندگی می کنند، شیوه زندگی شهرک های روستایی همراه با فرصت های اقتصادی و اشتغال مانند یک شهر و صنعت زراعت است.

شورای شهر شیپرتون بزرگتر متعهد است که به ترویج تنوع در منطقه ما ادامه دهد وپایداری و فرهنگ جوامعی را که در این منطقه ساکن هستند تقویت کند.