تماس با ما 

دفاتر شورای شهر شیپرتون بزرگتر در 90 ولسفورد استریت، شپپرتون واقع شده است.

ساعات کار:

مرکز تماس خدمات مشتریان از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8:15 صبح تا 17:00 باز است.

پیشخوان پرداخت خدمات مشتری از دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر باز است.

دفتر ما در تعطیلات عمومی بسته است. 

ترجیح می دهید که به زبان دیگری غیر از انگلیسی صحبت کنید؟

شورای شهر خدمات ترجمان تلفونی مجانی ارائه می دهد

خدمات خط تلفون چند زبانه (MILS) یک سرویس تلفونی مجانی است که دسترسی به طیف وسیعی از معلومات شورا را از طریق پیام های از پیش ضبط شده یا اتصال به ترجمان و یکی از افسران خدمات شهروندان شورای شهر فراهم می کند.

معلومات از پیش ضبط شده به زبانهای عربی، انگلیسی، دری و عربی سودان در دسترس است. 

شماره های تلفون:

 • عربی: 463 645 1300
 • دری: 463 645 1300
 • سودانی: 463 645 1300
 • انگلیسی: 582 856 1300
 • تمام زبانهای دیگر: 586 852 1300

شما می توانید در مورد خدمات ذیل شورای شهر معلومات دریافت کنید:

 • سالخوردگی، معلولیت و دسترسی و مشارکت
 • ثبت حیوانات خانگی و پرداخت های مربوط به آنها
 • خدمات عاجل
 • خدمات خانواده و اطفال
 • کتابخانه ها و مراکز تفریحی
 • پارکینگ
 • مالیات املاک
 • زباله ها و بازیافت

اتصال به ترجمان در بیش از 140 زبان در دسترس است.

برای معلومات بیشتر از http://greatershepparton.com.au/community/diversity  دیدن کنید.

ترجمانهای حضوری مجانی

ترجمانهای حضوری در دسترس هستند. اگر میخواهید با یک کسی از شورای شهر شیپرتون با کمک یک ترجمان صحبت کنید، با شماره تلفن 582 856 1300 زنگ بزنید و قرار ملاقات بگیرید.

خدمات عاجل

آمبولانس، اطفائیه، پولیس - 000 -  موارد عاجلی که ضرورت به توجه فوری دارد

خدمات عاجل ایالت (SES) - طوفان و سیل

لایف لاین (24 ساعته) 114 131- مشاوره تلفونی در شرایط بحرانی

مشاوره تلفونی مادر و طفل – 2229 13

مرکز معلومات در مورد مواد سمی – 126 131

متوقف کننده های جرم - 000 333 1800 - معلومات دادن به صورت ناشناس در مورد جرم و جنایت.